Definitie


Alle ingekleurde kanalen in het HD diagram noemen we definitie. Definitie is wat iemand differentieert van alle andere mensen.

In de definitie(s) zitten al onze natuurlijke eigenschappen. Definitie is de enige betrouwbare bron van waaruit men kan opereren als zichzelf. De analyse van definitie vereist diepere kennis van het HD diagram en dit laat men bij voorkeur doen door een ervaren HD analist.


Persoonlijkheid en Design


Ieders HD diagram bestaat uit zwarte en rode activeringen. De zwarte zijn aspecten van de persoonlijkheid. Met deze elementen kunnen we ons gemakkelijk identificeren omdat we er bewust van kunnen zijn.

De rode activeringen vertegenwoordigen aspecten van ons onderbewustzijn. Hiermee kunnen we ons niet identificeren omdat ze zich altijd als een verrassing manifesteren. We kunnen enkel leren vertrouwen op deze onderbewuste aspecten van onszelf. Wat elk mens tot een uniek wezen maakt is de combinatie van bewustzijn en onderbewustzijn, de 'persoonlijkheid in het voertuig'.


Definitie versus openheid


Ieder van ons is maar gedeeltelijk ingekleurd. In theorie is iedere verdeling van ingekleurde of witte centra mogelijk. In dit HD diagram van John Lennon zien we dat er twee centra zijn ingekleurd, tegenover zeven witte centra.


HD diagram van John Lennon


Design van John Lennon

In John Lennon’s Design maakte de inkleuring van het Sacraal centrum en de Zonnevlecht hem tot wat hij was, een zeer productief, creatief en emotioneel mens, iemand die steeds in een intieme relatie met iemand anders moest werken.

Naast een enkelvoudige definitie zien we in zijn Design ook een enorme openheid. Witte centra werken op een andere manier dan gedefinieerde centra. Hier ligt niets vast, maar ondergaan we steeds wisselende invloeden. We zouden kunnen zeggen dat dit gebieden zijn waar we naar school gaan in het leven en waar we kunnen leren. Deze centra zijn er om de buitenwereld te filteren. Zo kan iemand met een heel open Design uiteindelijk heel wijs worden.


Conditionering (niet-zelf)


Het is een genetische wet dat het leven zichzelf reproduceert. Onze genen zetten ons ertoe aan om onze tegenpolen op te zoeken zodat ons nageslacht optimaal levensvatbaar wordt. Wat niet is ingekleurd in ons Design oefent een hele sterke aantrekkingskracht op ons uit.

Wanneer iemand met een bepaald ingekleurd centrum in de nabijheid is van iemand bij wie datzelfde centrum juist wit is, dan wordt die laatste direct beïnvloed. Deze interactie tussen mensen staat bekend als conditionering en wordt in Human Design ook wel niet-zelf genoemd.


HD diagram van Yoko Ono


Design van Yoko Ono

Als we nu naar het Human Design diagram van Yoko Ono kijken zien we de kracht van onze genen. Zij heeft evenveel centra gedefinieerd als er bij John Lennon wit waren. Yoko is iemand met een sterk gedefinieerd Design. John was door zijn openheid erg beïnvloedbaar en er werd vaak gezegd dat hij een compleet ander iemand werd door de relatie die hij met haar had. Yoko Ono kreeg in de relatie met John Lennon vooral zichzelf te zien omdat hij met al zijn openheid een spiegel voor haar was.


Binnen Human Design vinden we geen goed of slecht. We krijgen op een grafische wijze meteen duidelijkheid in de dualiteit van eigen natuur en niet-zelf, waardoor wij de mogelijkheid hebben om te zien hoe wij anderen - en anderen ons - conditioneren.

Conditionering op zich is geen slechte zaak. Dat onze genen alles aantrekken dat van ons verschilt is onontkoombaar en hoort juist bij het leven. Maar het is wel essentieel dat we écht weten hoe we zelf functioneren, zodat we niet blindelings door onze genetische drive worden weggetrokken in een leven dat niet bij ons past.

We zijn geneigd om ons juist te gaan identificeren met onze witte centra en met ons denken hebben we strategieën ontwikkeld om te kunnen dealen met hun instabiele karakter. Echter, als we niet meer durven te vertrouwen op onze eigen strategie & innerlijke autoriteit en alle beslissingen nemen onder druk van onze conditionering, worden we stuurloos in een homogene wereld die uiteindelijk ziekmakend is voor ons als individu.HD diagram van de connectie tussen John Lennon en Yoko Ono


Design van John Lennon en Yoko Ono samen

In dit connectie-diagram zien we dat er een sterke dynamiek was in hun relatie Alle centra werden gedefinieerd en hoewel dat een gevoel van heelheid moet hebben gegeven betekende het uiteindelijk voor deze twee mensen een te sterke beperking van hun individuele potenties.


Transits


Hoe opener iemand is, des te meer die persoon wordt beïnvloed door anderen.

Behalve de beïnvloeding door anderen is er ook nog de invloed van de neutrinostroom op ieder gegeven moment. Dit is de dagelijkse planetaire conditionering die wij ook allemaal ondergaan.

Transits volgen is een manier om direct contact te krijgen met de krachten die op je inwerken, waardoor je jezelf na verloop van tijd steeds beter leert kennen.

Het vergt zelfkennis en veel moed om in samenwerking met anderen te opereren volgens het eigen ontwerp.Naar boven